Risinājums

Avīzes elektroniskā versija ir stilistiski ieturēta un veidota, balstoties uz rubriku tematisko sadalījumu. Katrai tēmai piemeklēta noteikta krāsa, kas lasītājam ļauj labāk orientēties lielajā informācijas piedāvājumā.

Lai ļautu lapas apmeklētājam galveno uzmanību koncentrēt uz publicētajiem materiāliem, mājalapa nav piesātināta ar dažādiem papildu elementiem.

Rezultāts

Apmeklētāji atzīst, ka lapa ir daudz pārskatāmāka, lasītājam draudzīgāka un tajā ir vieglāk atrast katram svarīgāko.

Visi darbi

Kontakti

Tālrunis: 371 67 213 915