Risinājums

Mājaslapas interaktīvā vide katram apmeklētājam ļauj izjust īsta ugunsgrēka radītās šausmas. Savukārt jautājumu un atbilžu formā veidotā iemeslu un risinājumu mozaīka ļauj detalizēti iedziļināties problēmas niansēs.

Lapa piedāvā smalku TITUM glābšanas līdzekļa – tehnisko aprakstu un risinājumu paketi. Arī produkta pasūtīšana tiek organizēta, izmantojot mājaslapas resursus.

Pārdomāts un tēmai atbilstošs dizains, skaidra struktūra un vienkāršs informācijas pasniegšanas veids – pateicoties šīm komponentēm lapa ir interesanta un ērta lietotājam.

Rezultāts

Mājaslapa, šis būtiskais mehānisms galveno mērķauditoriju – valsts pārvaldes struktūru, apdrošināšanas kompāniju, mediju un visas sabiedrības – uzrunāšanai, ir kļuvusi par būtisku kompānijas mārketinga komunikācijas sastāvdaļu.

Skatoties ilgtermiņā, mājaslapa kalpos par pamatu kompānijas darbības tālākai attīstīšanai citās valstīs, tādējādi samazinot pasaules statistiku, kas fiksē lielā augstumā notikušo katastrofu upuru skaitu.

Visi darbi

Kontakti

Tālrunis: 371 67 213 915